Project Description

Hrvatski crkvenoslavenski jezik

autori: Sofija Gadžijeva, Ana Kovačević, Milan Mihaljević, Sandra Požar, Johannes Reinhart, Marinka Šimić, Jasna Vince

Prva gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika, odnosno hrvatske redakcije crkvenoslavenskoga jezika, donosi detaljan i iscrpan opis jezika srednjovjekovnih liturgijskih hrvatskoglagoljskih knjiga.

  • godina izdanja: 2014.
  • izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut
  • mjesto izdanja: Zagreb
  • ISBN: 978-953-169-289-2
  • broj stranica: 420
  • cijena: 250 kn
  • Saznajte više:

Prikaz knjige u časopisu Slověne 2
Prikaz knjige u časopisu Slovo 65
Prikaz knjige u časopisu Fluminensia 28/1
Intervju s autorima u časopisu Hrvatski jezik 3/1

Narudžba: