Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu

Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu međunarodni je znanstveni časopis koji od 1952. godine izlazi jednom godišnje. Kao jedan od istaknutijih hrvatskih medievističkih časopisa, objavljuje radove iz područja ćirilometodske i hrvatskoglagoljske problematike.

Slovo je vodeći časopis za poznavanje glagoljaštva s radovima paleografske, jezikoslovne, književne, kulturnopovijesne, društvenopovijesne i muzikološke (glagoljaško pjevanje) tematike.

Nekoliko posebnih rubrika namijenjeno je prikazima inozemnih i domaćih knjiga, nekrolozima te vijestima povezanim s tim interesnim područjima.

Kao časopis iz kategorije a1, Slovo objavljuje radove na svim slavenskim i svjetskim jezicima. Istraživačke radove recenziraju najmanje dva recenzenta, a konačnu odluku o objavljivanju i kategorizaciji članaka u skladu s primljenim recenzijama donosi uredništvo.

ISSN 0583-6255 (Tisak)
ISSN 1849-1049 (Online)
UDK: 811.16

Sva su godišta Slova dostupna na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa HRČAK

Ako želite otisnuti broj Slova, naručite ga.

 • Slovo 67–72: 10,62 EUR / 80 kn
 • Slovo 63–66: 26,54 EUR / 200 kn
 • Slovo 62: 38,49 EUR / 290 kn
 • Slovo 61: 39,82 EUR / 300 kn
 • Slovo 60: 46,45 EUR / 350 kn
 • Slovo 59: 39,82 EUR / 300 kn
 • Slovo 58: 33,18 EUR / 250 kn
 • Slovo 54–55, 56–57: 58,40 EUR / 440 kn
 • Slovo 1–53, obični svesci: 13,27 EUR / 100 kn, dvobroji: 26,54 EUR / 200 kn

  Slovo se indeksira u bibliografskim bazama:

  Scopus

  European Reference Index For The Humanities (Erihplus)

  Humanities International Completeinternational Medieval

  Bibliography (Imb)

  Linguistic Bibliography Online

  Linguistic And Language Behavior Abstracts (Llba)

  Linguistic and language behaviour abstracts (LLBA)

  Modern Languages Association Directory of Periodicals (MLA)

  Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)

  Bibliographie Biblique Informatisée De Lausanne (Bibil)

  Glavna i odgovorna urednica: Vida Vukoja

  Uredništvo: Vesna Badurina Stipčević, Ivan Botica, Marija-Ana Dürrigl, Josip Galić, Kristijan Kuhar, Ana Mihaljević, Milan Mihaljević, Kristian Paskojević, Ivanka Petrović, Sandra Požar, Andrea Radošević, Ana Šimić, Marinka Šimić, Lucija Turkalj Čulinović, Jozo Vela, Vida Vukoja (svi iz Zagreba), Václav Čermak (Prag, Češka), Johannes Reinhart (Beč, Austrija), Giorgio Ziffer (Udine, Italija)

  Međunarodni urednički savjet: Tatiana Igorevna Afanasyeva (Sankt-Peterburg, Rusija), Vanda Babič (Ljubljana, Slovenija), Josip Bratulić (Zagreb), Emilija Crvenkovska (Skoplje, Sjeverna Makedonija), Stjepan Damjanović (Zagreb), Margaret Dimitrova (Sofija, Bugarska), Marcello Garzaniti (Firenca, Italija), Iskra Hristova-Šomova (Sofija, Bugarska), Peter Ivanič (Nitra, Slovačka), Tomislav Jovanović (Beograd, Srbija), Yannis Kakridis (Bern, Švicarska), Catherine Mary MacRobert (Oxford, Ujedinjeno Kraljevstvo), Liljana Makarijoska (Skoplje, Sjeverna Makedonija), Roland Marti (Saarbrücken, Njemačka), Heinz Miklas (Beč, Austrija), Keiko Mitani (Tokio, Japan), Aleksander Naumow (Venecija, Italija), Anatolij Turilov (Moskva, Rusija), Sanja Zubčić (Rijeka), Mateo Žagar (Zagreb)

  Radovi Staroslavenskoga instituta

  Radovi Staroslavenskoga instituta serijska su publikacija u kojoj su objavljeni veći, tj. opsežniji radovi iz paleoslavistike i paleokroatistike. U razdoblju od 1952. do 1988. otisnuto je devet brojeva Radova.