Ćirilometodski temelji

Početci glagoljaškoga bogoslužja (staroslavenske liturgije) neodvojivo su povezani s moravskom misijom svetih Konstantina Ćirila i Metoda, koji su s grčkoga i latinskoga jezika preveli Sveto pismo i bogoslužne tekstove. U Rimu su 869. godine dobili dopuštenje pape Hadrijana II. za slavljenje rimskoga obreda na staroslavenskome jeziku. Tako u rimskoj Crkvi, pored latinskoga jezika, staroslavenski jezik postaje lingua sacra (ʽsveti jezikʼ), a glagoljica, uz latinicu, pismo dostojno bilježenja Svetoga.

Metodov nauk

Najstariji je sačuvani spomen glagoljaškoga bogoslužja sadržan u odluci Splitskoga sabora (925.) da kler, koji svete sakramente slavi na »narodnome« (staroslavenskom) jeziku, mora poznavati i latinski jezik kao službeni jezik rimske Crkve. Iz te se odluke iščitava stav nepovjerenja prema glagoljašima, koji je, između ostaloga, proizlazio iz nerazumijevanja staroslavenskoga jezika i nečitkosti glagoljskoga pisma. Štoviše, hrvatski kler koji je slavio bogoslužje na staroslavenskome jeziku sumnjičio se za herezu. Glagoljaško je bogoslužje dobilo naziv Methodii doctrina – Metodov nauk, a glagoljaše se optuživalo da se ne drže pravovjerne predaje (rimske) Crkve, nego da stvaraju novu, temeljenu na novome jeziku i pismu.

Te su zablude razriješene 1248. godine kad je senjski biskup Filip dobio dopuštenje pape Inocenta IV. da u svojoj biskupiji sačuva običaj slavljenja bogoslužja na hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku, iz knjiga pisanih (uglatom) glagoljicom. U tome pismu papa spominje i da glagoljaši tvrde da su pismo dobili od sv. Jeronima.

Hrvatska povlastica

Inocentovo dopuštenje potiče razvoj glagoljaškoga bogoslužja i hrvatskoglagoljske liturgijske književnosti. Ta je književnost prijevodnoga tipa, a odnosi se na prijevode rimskih latinskih brevijara i misala na hrvatski crkvenoslavenski jezik. Hrvatskoglagoljske su liturgijske knjige, premda pisane različitim jezikom i pismom, po obredu jednake latinskim i latiničnim liturgijskim knjigama.

Posebnu je vrijednost glagoljaškomu bogoslužju dalo liturgijsko pjevanje – usporedivo s gregorijanskim pjevanjem na latinskome liturgijskom prostoru – koje je danas poznato kao glagoljaško pjevanje.

Premda je rimokatolički obred od srednjega vijeka bio dvojezičan (latinski i hrvatski crkvenoslavenski) i dvopismen (latinica i uglata glagoljica), valja istaknuti da su Hrvati jedini narod koji je sudjelovao u nelatinskome bogoslužju. Tu su povlasticu uživali cijelo tisućljeće prije II. vatikanskog sabora (20. st.), koji je uveo sveopću uporabu narodnih jezika u bogoslužje.

Književni dosezi

Osim liturgijskih tekstova (misala, brevijara, rituala, psaltira), prevode se i teološki, patristički, homiletski, apokrifni i drugi kršćanski tekstovi koji ulaze u hrvatskoglagoljske zbornike. Premda su glagoljica i hrvatski crkvenoslavenski jezik bili izvanredna pojava u srednjovjekovnoj zapadnoj Europi, koja je svoju kulturu temeljila na latinskome jeziku, marljivom praksom prevođenja glagoljaši su hrvatske prostore ravnopravno pridružili zapadnoeuropskomu kulturnom okružju.

Prateći liturgijske i književne trendove u Europi, hrvatski glagoljaši već 1483. godine tiskaju prvu hrvatsku knjigu, Misal po zakonu rimskoga dvora. Taj je misal prva u nizu hrvatskoglagoljskih liturgijskih knjiga koje se tiskaju u identičnome kodikološkom obliku kao i latinske liturgijske knjige.

Novi vijek

Glagoljaško bogoslužje opstaje na hrvatskim prostorima do 20. stoljeća. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća tiskaju se novi misali trudom Dragutina Parčića (1893. i 1896.) te Josefa Vajsa (1905. i 1927.). U tome se razdoblju u katoličkoj Crkvi stvara liturgijski pokret čije djelovanje postaje temelj za liturgijske reforme II. vatikanskog sabora (1962. – 1965.). Za »jezični« su dio liturgijske reforme zaslužni hrvatski biskupi prisutni na II. vatikanskom saboru, mons. Frane Franić i mons. Josip Arnerić, koji je pred saborskim ocima slavio svetu misu na hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku.

Nakon što je 1969. godine objavljen misal Pavla VI., u kojemu u liturgiju ulaze narodni jezici, glagoljaško bogoslužje ostaje povijesna baština pojedinih biskupija na hrvatskoj obali Jadrana i redovničkih zajednica franjevaca trećoredaca, koji u svečanim prigodama svetu misu slave na hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku iz misala koji je 1980. godine priredio Josip Leonard Tandarić.

Glagoljaško bogoslužje ili staroslavenska liturgija neodvojivi je dio hrvatskoga kulturnog identiteta koji zorno pokazuje da je moguće ravnopravno pripadati općim kulturno-civilizacijskim tekovinama, a opet biti i ostati svoj.