Temeljne značajke glagoljaštva

Glagoljaštvo je hrvatski odvjetak ćirilometodske tradicije koji obuhvaća ukupnu djelatnost hrvatskih glagoljaša. Oni su, za razliku od ostalih Slavena, zadržali glagoljsko pismo i pritom razvili novi tip pisma, uglatu ili hrvatsku glagoljicu.

Glagoljaštvo se odnosi i na pismenost na (hrvatskoj) ćirilici. Plodovi su glagoljaštva i glagoljaško bogoslužje te glagoljaško pjevanje. Danas glagoljaštvo istražuju znanstvenici različitih profila: filolozi, povjesničari, povjesničari umjetnosti, teolozi, liturgičari i dr.

Više o temeljnim značajkama glagoljaštva

Spomenici

Dijele se na epitafske spomenike, rukopise, tiskanje knjige i nove natpise.

Više o spomenicima

Hrvatski crkvenoslavenski jezik

Hrvatski je crkvenoslavenski jezik najstariji hrvatski književni jezik. Razvio se iz prvoga slavenskog književnog jezika – starocrkvenoslavenskoga, koji je nastao u 9. stoljeću i kojim su pisani najstariji spomenici slavenske pismenosti sačuvani u prijepisima iz 10. i 11. stoljeća.

Više o hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Početci glagoljaškoga bogoslužja (staroslavenske liturgije) neodvojivo su povezani s moravskom misijom svetih Konstantina Ćirila i Metoda, koji su s grčkoga i latinskoga jezika preveli Sveto pismo i bogoslužne tekstove.

Više o bogoslužju

Glagoljaško je pjevanje prepoznatljivo hrvatsko liturgijsko i izvanliturgijsko pjevanje izniklo iz glagoljaškoga bogoslužja. Podrazumijeva pjevanje na hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku kao i na živome hrvatskom jeziku čakavske osnovice.

Više o pjevanju

Ćirilica je drugo i mlađe slavensko pismo nastalo na osnovi grčkoga alfabeta. Dugo se smatralo da su je oblikovali učenici Konstantina (Ćirila) i Metoda za potrebe pokrštavanja Slavena u okolici Bizanta i dali joj ime u čast sv. Ćirila.

Više o ćirilici

Jedna od najrazlikovnijih osobitosti hrvatskoga kulturnog identiteta jest tropismenost, tj. činjenica da su se Hrvati u svojoj povijesti služili trima pismima: jednim izvorno rimskim (latinica) i dvama slavenskim (glagoljica i ćirilica).

Više o tropismenosti