Glagoljaštvo – baština, tradicija, inovacija

međunarodni znanstveni skup

Krk, 20. – 22. listopada 2022.

PRVA OBAVIJEST
Prima comunicazione
First call
Upute za oblikovanje sažetka
ISTRUZIONI PER LA STESURA DEI RIASSUNTI
Abstract writting instructions

Važni datumi

Rok za slanje sažetaka: 15. ožujka 2022.

Međunarodni znanstveni skup: 20. – 22. listopada 2022.

Rok za predaju radova: naknadno

Zbornici radova s prijašnjih skupova

2012.
2002.

Karta

fmovies
KONTAKT

glagoljastvo2022@gmail.com