Knjižnica u sastavu:

Staroslavenskoga instituta, Demetrova 11, HR-10000 Zagreb; osnovana 1952. godine;
matični broj knjižnice 001966

E-katalog (u izradi):

http://zag.nsk.hr/ssi

Skupni katalog knjižnica u
Sustavu znanosti i
visokog obrazovanja:

http://skupnikatalog.nsk.hr

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu:

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

Obavijest za korisnike:

Poštovani korisnici,
adresa je knjižnice Staroslavenskoga instituta Trg J. F. Kennedyja 7 (zgrada Ekonomskoga instituta). Svoj dolazak, molimo vas, obvezatno najavite na blanka.cekovic@stin.hr ili na +385 (0)1 2362 292.

Knjižnica je zatvorena za korisnike od 16. do 30. kolovoza 2024. godine.

Pristup internetu:

DA

Dokumentacija:

a) glagolitica: fototeka, fonoteka (glagoljaško pjevanje), mikrofilmovi, mikrofiševi i dr.
b) doktorske disertacije, magistarski radovi

Korisnici:

znanstvenici, stručnjaci, profesori, studenti i ostali

Stručno-znanstvena područja:

staroslavenska književnost i jezik, stara hrvatska književnost, ostala srednjovjekovna književnost, paleoslavistika, paleografija, slavistika, lingvistika, teologija, povijest, povijest umjetnosti i dr.

Izabrani izvori

Baze podataka i portali

Časopisi

Digitalne zbirke