Misija je Staroslavenskoga instituta interdisciplinarno istraživanje hrvatske srednjovjekovne glagoljske baštine u hrvatskome i europskome kontekstu.

Stoga znanstvenici Instituta traže, otkrivaju, prepoznaju, sustavno popisuju, obrađuju i istražuju hrvatske i staroslavenske glagoljske rukopise, natpise i tiskane knjige sa stajališta paleoslavistike, kroatistike, lingvistike, medievistike, književne povijesti, književne teorije, tekstologije, leksikografije, leksikologije, traduktologije, paleografije, kodikologije, teologije, liturgike, biblijske znanosti, klasične filologije, povijesti, kulturne povijesti, povijesti umjetnosti, povijesti medicine i informacijskih znanosti.

Staroslavenski institut posvećen je istraživanju, otkrivanju, prepoznavanju, sustavnomu popisivanju i obrađivanju hrvatskih i staroslavenskih glagoljskih rukopisa, natpisa i tiskanih knjiga.

Timski se obrađuju i objavljuju Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije kao institutski dugogodišnji temeljni projekt, kritička izdanja hrvatskoglagoljskih biblijskih, apokrifnih, hagiografskih i propovjednih tekstova, književne, paleografske i druge studije, zbornici, monografije i udžbenici.

Na Institutu je nastala i gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika Hrvatski crkvenoslavenski jezik. Institut izdaje međunarodni znanstveni časopis Slovo, a pokrenuo je i dva nova niza: Bibliotheca Glagolitica Croatica i biblioteku Spomenici za kritičko monografsko objavljivanje faksimila i reprinta. Institut je i nositelj Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, u kojemu se istražuju rukopisi iz istarskoga mjesta Berma.

Institut izgrađuje svoje zbirke nabavljajući znanstvene i stručne monografije te časopise, zvučne zapise glagoljaškoga pjevanja, mikrofilmove, fotografije, preslike i digitalne snimke srednjovjekovnih, ponajprije glagoljskih, tekstova čiji se izvornici nalaze u drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu kako bi na jednome mjestu bio objedinjen nužan korpus primarnih i sekundarnih izvora za vjerodostojno istraživanje hrvatskoga glagolizma i srednjega vijeka općenito.

Digitalizacija svakovrsne institutske građe odvija se postupno i sustavno suvremenom tehnologijom. Za razvoj svih tih interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja, za pomicanje granica znanja i korisnosti toga znanja za druge razvijaju se najsuvremenije znanstvene metode i računalne tehnologije istraživanja i objavljivanja rezultata. Znanstvenici u svojoj sveučilišnoj nastavi i radom na udžbenicima prenose institutske rezultate istraživanja na nove generacije. Institut je otvoren za posjete znanstvenika i studenata iz cijeloga svijeta.