Sudjelovanje na znanstvenom skupu o dominikancima

Dr. sc. Andrea Radošević sudjelovala je na znanstvenom skupu Dominikanci na hrvatskim prostorima 1221.-2021. u Dubrovniku

Skup je održan 24.–25. rujna 2021. u dominikanskom Samostanu sv. Dominika u Dubrovniku povodom obilježavanja 800. obljetnice dolaska dominikanaca u hrvatske krajeve.

Na skupu je sudjelovala suradnica projekta Andrea Radošević izlaganjem o recepciji dominikanskih tekstova u hrvatskoglagoljskoj srednjovjekovnoj književnosti.

Pri tome je prvi put iznesen sintetski pregled dominikansko-glagoljaških veza u srednjem i ranom novom vijeku posvjedočenih u liturgijskim (brevijari, misali) i neliturgijskim knjigama.

Program skupa