MISAL KNEZA NOVAKA

650. obljetnica prvoga

datiranoga glagoljskog misala

1368.–2018.Projekt „Techno-Past Techno Future: European Researchers’ Night“ (TPTF_ERN) financiran je u sklopu Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije – Obzor 2020, broj ugovora 818748