I mi smo počeli od azь*

I otkrili – čudesa, vizije, legende, apokrife, propovijedi, stihove, zakone, regule, isprave, notarske knjige, naputke za liječenje, natpise, grafite, ostriške, liturgijske knjige – i još nalazimo mnogo mudrih i korisnih kapitula.

Svakodnevno ih čitamo, preslovljavamo, tumačimo i istražujemo. Pišemo za vas knjige, studije, rasprave, pripremamo izložbe od Rijeke i Varaždina do Vatikana.

Jer naša je misija – glagoljica, a mi smo Stari Slaveni v polače Balbičine sedeći.

* prvo slovo glagoljske azbuke

O NAMA UKRATKO

Staroslavenski institut jedinstveno je središte za istraživanje hrvatske srednjovjekovne i ranonovovjekovne glagoljske baštine u kontekstu hrvatske i europske pismenosti. U istraživanjima se polazi od filoloških paleoslavističkih i kroatističkih očišta – tekstoloških, lingvističkih, medievističkih, književnopovijesnih, književnoteorijskih, paleografskih – koja se dopunjuju historiografskim, umjetničkopovijesnim, teološkim i liturgičkim uvidima.

Staroslavenski institut osnovan je 1952. godine uredbom Vlade Narodne Republike Hrvatske i pravni je sljednik Staroslavenske akademije, utemeljene 1902. u gradu Krku i obnovljene 1948. u Zagrebu. Institut je osnovan sa zadatkom da prikuplja, proučava i objavljuje staroslavenske i stare hrvatske spomenike, te da uz stručnu biblioteku osnuje fototeku u kojoj će prikupljati snimke svih važnijih glagoljskih spomenika, kao i ostalih spomenika koji se nalaze u bibliotekama i arhivima izvan Zagreba i u inozemstvu.

Institut je ustrojen u četiri odjela: Odjel za glagoljsku paleografiju, Odjel za gramatiku hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika, Odjel za hrvatsku i europsku književnost srednjega vijeka i Odjel za Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije.

Od 2014. godine Institut je nositelj Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, u okviru kojega se razvija model multidisciplinarnoga istraživanja srednjovjekovnoga glagoljskog skriptorija.