Dva nova broja časopisa »Slovo«

Iz tiska su izišla dva nova broja Slova: časopisa Staroslavenskoga instituta u Zagrebu.

Iz sadržaja Slova 69 (2019.) izdvajamo članke Viktora A. BARANOVA o statističkim metodama u proučavanju kolokacija i koligacija u najstarijim slavenskim tekstovima, Aleksandra I. GRIŠČENKA o podrijetlu ćirilskoga »obrnutoga e«, Tatjane ILIEVE o (polu)priložnim izrazima u staroslavenskom jeziku, Milice MIKECIN o hrvatskoglagoljskoj inačici apokrifa Usnuće Bogorodice, Kristiana PASKOJEVIĆA o paleografskom proučavanju dubrovačke i nemanjićke kancelarije te Bohumila VYKYPĚLA o neleksičkim paleoslavizmima u staročeškom.

Osim toga, rubrika Ocjene i prikazi donosi prikaze recentnih paleoslavističkih izdanja, a Vijesti izvještaje o aktualnim zbivanjima na području paleoslavistike.

Slovo 69 uredile su Lucija Turkalj Čulinović i Anica Vlašić-Anić (izvršne urednice) te Vida Vukoja (glavna urednica).

Slovo 70 (2020.) izlazi na početku, a ne na kraju tekuće godine, što je novi smjer zadan od Uredništva Slova.

U njemu je objavljeno 13 izvornih znanstvenih članaka, s temama ranije predstavljenima na međunarodnom znanstvenom skupu »Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj« (Pazin, 4.-7. 10. 2018.).

O razvoju psaltirske ilustracije Psalamsko Trojstvo u ikonografski tip Trojstvo u slavi piše Marija PEHAR, a Silvio KOŠĆAK o noćnoj službi oficija u liturgijskoj ekspoziciji Vilima Duranda.

Milan PELC posvetio se likovnoj opremi časoslova A. Paltašića i D. Dobrićevića, Catherine M. MACROBERT hrvatskoglagoljskom psaltiru Oxfordskoga brevijara-misala, a Domagoj VOLAREVIĆ rukopisu 463 iz Kaptolskoga arhiva u Splitu.

O hrvatskoglagoljskom Žitiju pape Klementa rimskoga piše Johannes REINHART, dok se Ivan JURKOVIĆ usredotočio na frankapansko populariziranje Grgura Velikoga.

Ana MIHALJEVIĆ istražila je hrvatskoglagoljsku službu u čast sv. Tome Becketa, Marija-Ana DÜRRIGL i Andrea RADOŠEVIĆ glagoljsku čitateljsku zajednicu, a Antonija ZARADIJA KIŠ beramsku martinsku tradiciju.

Tanja KUŠTOVIĆ piše o mogućem utjecaju istarskih hrvatskoglagoljskih kodeksa na uraški Novi testament, Silvana VRANIĆ o jezičnim značajkama temporala Drugoga beramskoga brevijara, a Marinka ŠIMIĆ o moravizmima u istom brevijaru.

I ovaj broj Slova donosi rubrike Ocjene i prikazi te Vijesti.

Slovo 70 uredili su Kristijan Kuhar, Lucija Turkalj Čulinović i Anica Vlašić-Anić (izvršni urednici) te Vida Vukoja (glavna urednica).

Oba nova broja Slova od početka su godine dostupna i na Hrčku, hrvatskom portalu znanstveno-stručnih publikacija.

(A. Š.)

Vezane vijesti:

Objavljeno novo SLOVO

Slovo 67 izišlo iz tiska