Interni natječaj za projekte

Izmjena Odluke o raspisivanju natječaja za interne projekte, produženje roka

Odluka o raspisivanju internog natječaja za znanstvene projekte

Upute za podnositelje projektnih prijedloga

Obrazac 1. Prijavni obrazac

Obrazac 2. Radni plan

Obrazac 3. Financijski plan

Obrazac 4. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom ne nanosi bitnu štetu