Knjiga Hrvatski crkvenoslavenski jezik predstavljena na Kliofestu

U četvrtak 14. svibnja 2015. na festivalu povijesti Kliofest u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstavljena je knjiga Hrvatski crkvenoslavenski jezik. O knjizi je govorilo troje autora: Milan Mihaljević, Marinka Šimić i Jasna Vince.