Međunarodni znanstveni skup: Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu

Staroslavenski institut bio je suorganizator međunarodnoga znanstvenoga skupa “Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu” 27.-28. 9. 2013. gdje je 13 naših znanstvenika imalo predavanja.