Negacija od čestice do teksta

Kao treću u nizu Bibliotheca glagolitica croatica Staroslavenski je institut izdao knjigu Negacija od čestice to teksta autorice Ane Kovačević. U njoj se univerzalna pojava jezične negacije obrađuje u odnosu na sva njezina očitovanja u jeziku: na morfološkoj, rečeničnoj i nadrečeničnoj razini. Temeljena na usporednoj i povijesnoj raščlambi hrvatskoglagoljskoga korpusa knjiga daje uvid u prošlost i sadašnjost fenomena negacije u jeziku.

Zašto je nehotično ispuštanje ili dodavanje čestice ne glagoljašima moglo prouzročiti ozbiljne nevolje?
Može li niječno slaganje u jeziku govoriti išta o intelektualnom razvoju njegovih govornika?
Je li negacija prototipno negativna i zašto mislimo da jest?
Govornici su kojega slavenskoga jezika nazvani Nacijom Negacije?
Zašto je sv. Pavao o ljubavi govorio služeći se ponajprije niječnim izrazima?

Koji su se odgovori na ova i brojna druga pitanja tijekom istraživanja otkrili autorici možete čitati u najnovijem izdanju Staroslavenskoga instituta.

Cijena: 200 kn

Kontakt za prodaju: tajnistvo@stin.hr, +385 1 485 13 80

Negacija od čestice do teksta