Nova knjiga dr. Milana Mihaljevića

U izdanju Sveučilišne naklade i Staroslavenskoga instituta objavljena je studija Jezik najstarijih hrvatskoglagoljskih rukopisa. U njoj je dr. Mihaljević, kao jedan od najboljih poznavatelja jezika hrvatskoglagoljskih rukopisa, objedinio, ali i dopunio, ranije članke kojima je sustavno, po svim jezičnim razinama (fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj), opisao jezik najstarijih hrvatskoglagoljskih spomenika: fragmenata od 11. do 14. stoljeća.

Naslovnica knjige