Predstavljanje knjige i otvorenje izložbe u Državnom arhivu u Pazinu

U sklopu ovogodišnjega Božićnoga sajma knjiga u Pazinu, u petak 15. prosinca 2017., u Državnom arhivu u Pazinu bit će predstavljena knjiga Kvadirna ili ligištar bratovštine sv. Antona opata iz Zabrešca u Dolini, koju je supriredio Ivan Botica i koju je objavio Državni arhiv u Pazinu, a nakon toga bit će otvorena gostujuća izložba Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi, koju je tekstovno popratila Sandra Požar i koja je u organizaciji Katedre Čakavskoga sabora Mošćenička Draga i Udruge Jenio Sisolski Brseč obišla više gradova u domovini i inozemstvu.