PRVI DIO DRUGOGA BERAMSKOG (LJUBLJANSKOG) BREVIJARA DOSTUPAN NA MREŽI

Od danas je na mreži latinicom preslovljeni prvi dio (Temporal) Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara. Riječ je o dvosveščanom hrvatskoglagoljskom rukopisnom brevijaru iz 15. stoljeća. Prvi svezak sadrži Temporal, a drugi Sanktoral. Tekst je transliteriran u sklopu projekta Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo.

U njegovu preslovljavanju sudjelovali su: Vesna Badurina Stipčević, Ivan Botica, Margaret Dimitrova, Marija-Ana Dürrigl, Iskra Hristova Šomova, Ana Kovačević, Kristijan Kuhar, Milan Mihaljević, Ljiljana Mokrović, Sandra Požar, Andrea Radošević, Marinka Šimić, Jozo Vela, Jasna Vince, Josip Vučković, Sanja Zubčić i Mateo Žagar. Tijekom 2016. trebao bi biti transliteriran i drugi dio toga brevijara. Nadamo se da će i njegov tekst za godinu dana biti javno dostupan na mreži.