Ravnateljica dr. sc. Marica Čunčić odlazi u mirovinu

Djelatnici Staroslavenskog instituta svečano su se oprostili 18. rujna 2017. godine od ravnateljice dr. sc. Marice Čunčić

Nakon 40 godina rada provedenih u Staroslavenskom institutu (1977.–2017.), u kojem je posljednjih dvanaest godina bila ravnateljica, dr. sc. Marica Čunčić 1. listopada odlazi u mirovinu. Tijekom njezinih triju četverogodišnjih mandata (2005.–2017.) Institut se dvostruko povećao: od dvanaest djelatnika s ukupno šest znanstvenika u 2005. godini do 23 djelatnika među kojima trinaest znanstvenika u 2017. godini.

U tom je razdoblju Institut uspješno prošao međunarodno tematsko vrednovanje i reakreditaciju te postao nositelj Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo čiji je jedan od članova Znanstvenoga odbora bila dr. sc. Marica Čunčić.

Kao glavna i odgovorna urednica institutskoga međunarodnoga znanstvenog časopisa Slovo zaslužna je za njegovo redovito izlaženje i zastupljenost u više elektroničkih portala (HRČAK, EBSCO).

Dr. sc. Marica Čunčić pokrenula je dva institutska izdavačka niza (Biblioteca glagolitica croatica Spomenici).

Vrijedan je njezin doprinos u digitalizaciji institutske građe koju je od samih početaka provodila na visokoj razini: od iznošenja prijedloga, poticaja da oni uistinu zažive među suradnicima Instituta te konačno stalne potpore i uredničkih savjeta tijekom izrade različitih računalnih programa, uključivši digitalnu dostupnosti glagoljaškog pjevanja.

Također je pokrenula i tijekom cijeloga razdoblja vođenja znanstvene ustanove uređivala službenu mrežnu stranicu Staroslavenskoga instituta upoznajući širu stručnu i znanstvenu javnost s radom njegovih djelatnika.

Razvila je popularizaciju znanstvene djelatnosti Instituta koji su osim učenika i studenata posjetili visoki gosti kao što je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Orešković, bivši nuncij u Ukrajini i tadašnji tajnik biskupske sinode u Vatikanu, sadašnji nuncij u Njemačkoj mons. Nikola Eterović te veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici g. Neven Pelicarić.

Na temelju obrazloženja dr. sc. Marice Čunčić Ministarstvo kulture Republike Hrvatske proglasilo je vještinu čitanja, pisanja i tiskanja glagoljice nematerijalnim kulturnim dobrom.