SLOVO 67 IZIŠLO IZ TISKA

Novi broj Slova: časopisa Staroslavenskoga instituta u Zagrebu (sv. 67 za 2017. godinu) izišao je iz tiska.

Iz sadržaja izdvajamo pet izvornih znanstvenih članaka koji su svoju pozornost posvetili: Priči a Akiru premudrom (Keiko Mitani), Pouci o ovozemaljskom čistilištu (Marija-Ana Dürrigl), hrvatskoglagoljskom itineraru po Svetoj Zemlji (Josip Vučković) te raščlambi odabranih glagolskih oblika u protestantskim Artikulima (Tanja Kuštović) i u hrvatskoglagoljskom psaltiru (Lucija Turkalj).

Osim toga, i ovom broju možete čitati standardne rubrike In memoriamOcjene i prikazi te Vijesti posvećene najnovijim zbivanjima u paleoslavistici i paleokroatistici.

Slovo 67 uredile su Ana Kovačević i Sandra Požar.