Završna diseminacijska radionica projekta NOMIS

Od ovce do miša: predstavljanje projekta Interdisciplinarni pristup hrvatskoglagoljskomu misala na primjeru Misala kneza Novaka

Srdačno vas pozivamo na završnu diseminacijsku radionicu na kojoj će se predstaviti rezultati projekta Interdisciplinarni pristup hrvatskoglagoljskomu misala na primjeru Misala kneza Novaka.

Projekt financira ga Hrvatska zaklada za znanost (broj ugovora 3797), a traje do siječnja 2024.

Radionica će se održati u organizaciji Staroslavenskoga instituta na Ekonomskom institutu u Zagrebu u petak 1. prosinca 2023.

Program:
Sandra Požar, Interdisciplinarni pristup hrvatskoglagoljskomu misala na primjeru Misala kneza Novaka: tijek provedbe projekta
Ivan Botica, O knezu Novaku i njegovu misalu
Andrea Radošević, Interdisciplinarni pristup hrvatskoglagoljskomu misala na primjeru Misala kneza Novaka: književna istraživanja
Kristijan Kuhar, Silvio Košćak, Digitalna obrada
Erich Reinhart, Challenges of the digital edition of the Glagolitic missal

Dobro došli!