Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo

Na sjednici Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 10. studenoga 2014. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar proglasio je Staroslavenski institut nositeljem Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo kao jedan od sedam znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj i jedan od dva iz područja humanističkih znanosti.

Voditelj je Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo znanstveni savjetnik u Staroslavenskom institutu dr. sc. Milan Mihaljević, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Istraživanja toga Centra bit će interdisciplinarna: filološka, računalna, paleografska, teološka, povijesno-umjetnička i povijesna te okupljaju znanstvenike iz Staroslavenskoga instituta, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Katoličko-bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Zadru, Instituta za povijest umjetnosti iz Zagreba, Državnoga arhiva u Pazinu, Instituta za slavistiku Sveučilišta u Beču, Slavističkoga instituta Češke akademije znanosti u Pragu te Fakulteta za slavistiku Sofijskoga sveučilišta Sv. Kliment Ohridski.

Plan rada Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo za 2015. godinu

Suradnici Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo

 • prof. dr. sc. Milan Mihaljević, Staroslavenski institut, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, voditelj Znanstvenoga centra
 • dr. sc. Vida Vukoja, ravnateljica, Staroslavenski institut, viši znanstveni suradnik
 • dr. sc. Marica Čunčić, Staroslavenski institut, zamjenica voditelja Znanstvenoga centra
 • prof. dr. sc. Mateo Žagar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, zamjenik voditelja Znanstvenoga centra
 • dr. sc. Vesna Badurina Stipčević, Staroslavenski institut, znanstvena savjetnica
 • dr. sc. Jasna Vince, Staroslavenski institut, viši znanstveni suradnik
 • dr. sc. Marija-Ana Dürrigl, Staroslavenski institut, viši znanstveni suradnik
 • dr. sc. Marinka Šimić, Staroslavenski institut, viši znanstveni suradnik
 • dr. sc. Ivan Botica, Staroslavenski institut, znanstveni suradnik
 • dr. sc. Sandra Požar, Staroslavenski institut, znanstveni suradnik
 • dr. sc. Ana Kovačević, Staroslavenski institut, znanstveni suradnik
 • dr. sc. Tomislav Galović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, znanstveni suradnik
 • prof. dr. sc. Johannes Reinhart, Institut für SlawistikUniversität Wien
 • prof. dr. sc. Václav Čermak, ravnatelj, Slavistički institut Češke akademije znanosti u Pragu
 • prof. dr. sc. Milan Pelc, ravnatelj, Institut za povijest umjetnosti
 • prof. dr. sc. Sanja Zubčić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • prof. dr. sc. Silvana Vranić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • prof. dr. sc. Ante Crnčević, Katoličko-bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Iskra Hristova Šomova, Fakultet za slavistiku Sofijskoga sveučilišta Sv. Kliment Ohridski
 • prof. dr. sc. Margaret Dimitrova, Fakultet za slavistiku Sofijskoga sveučilišta Sv. Kliment Ohridski
 • dr. sc. Elvis Orbanić, ravnatelj, Državni arhiv u Pazinu
 • dr. sc. Marijana Tomić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru, znanstveni suradnik
 • dr. sc. Andrea Radošević, Staroslavenski institut, viši asistent (naslovno zvanje: znanstveni suradnik), tajnica Znanstvenog centra
 • Jozo Vela, prof., Staroslavenski institut, znanstveni novak
 • Josip Vučković, prof., M. A., Staroslavenski institut, znanstveni novak
 • dr. sc. Kristijan Kuhar, Staroslavenski institut, znanstveni novak
 • mr. sc. Ljiljana Mokrović, Staroslavenski institut, stručna savjetnica
 • Antonio Magdić, dipl. ing., Staroslavenski institut, viši stručni suradnik