Project Description

dr. sc. Ana Šimić (r. Kovačević)

viša znanstvena suradnica

ana.simic@stin.hr

ODJEL: Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije

OBRAZOVANJE

 • 2008. – 2012.: poslijediplomski doktorski studij kroatistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorski rad: Negacija u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku 
 • 2000. – 2006.: studij kroatistike i lingvistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1996. – 2000.: V. gimnazija »Vladimir Nazor«, Split

DODATNA USAVRŠAVANJA

 • 2018. – 2019.: program cjeloživotnoga obrazovanja Kršćanska kulturna baština Splita i okolice, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
 • 2018.: seminar Empirical data in linguistics: from research design to data analysis (organizatori: ReLDI i JANES), Ljubljana, Slovenija
 • 2014.: poslijedoktorsko usavršavanje, Institut za slavistiku, Sveučilište u Beču, Austrija
 • 2008.: Međunarodni seminar makedonskoga jezika, književnosti i kulture, Ohrid, Makedonija

RADNO ISKUSTVO

 • 2019. – danas: viša znanstvena suradnica, Staroslavenski institut
 • 2012. – 2019.: znanstvena suradnica, Staroslavenski institut
 • 2017. – 2018.: Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (vanjska suradnica, predavačica)
 • 2011. – 2012.: Odsjek za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu (vanjska suradnica, predavačica)
 • 2006. – 2012.: znanstvena novakinja, Staroslavenski institut

SUDJELOVANJE NA PROJEKTIMA

ČLANSTVA

 • Hrvatsko filološko društvo
 • Societas Linguistica Europaea

NAGRADE

 • 2017.: Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu, za područje filoloških znanosti (za knjigu Negacija od čestice do teksta)
 • 2014.: Ernst Mach Stipendium – weltweit
 • 2004.: Top stipendija za Top studente

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA

Cjelokupna bibliografija