Project Description

dr. sc. Jozo Vela

znanstveni suradnik

jvela@stin.hr

ODJEL: Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije

OBRAZOVANJE

  • 2011. – 2018.: poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika, Filozofski fakultet u Rijeci, doktorski rad: Sintaksa infinitiva i supina u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku
  • 2007. – 2010.: studij teologije, Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu (apsolvent)
  • 2005. – 2007.: studij filozofije, Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu (1. godina)
  • 2001. – 2010.: studij klasične filologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 1997. – 2001.: Nadbiskupijska klasična gimnazija »Don Frane Bulić«, Split

DODATNA USAVRŠAVANJA

  • 2015.: Leten seminar po blgarski ezik i kultura za čuždestranni blgaristi i slavisti, Sofija, Bugarska
  • 2019.: studijski boravak, Slovanski ustav AV ČR, Prag, Češka

RADNO ISKUSTVO

  • 2018. – danas: znanstveni suradnik, Staroslavenski institut
  • 2011. – 2017.: znanstveni novak, Staroslavenski institut

SUDJELOVANJE NA PROJEKTIMA

ČLANSTVA

  • radni član Komisije za crkvenoslavenske rječnike pri Međunarodnomu komitetu slavista

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA

Cjelokupna bibliografija