Project Description

dr. sc. Vida Vukoja

viša znanstvena suradnica

vidal@stin.hr

ODJEL: Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (u mirovanju zbog ravnateljske službe)

OBRAZOVANJE

 • 2000. – 2008.: doktorski studij iz područja filologije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, doktorski rad: Semantička raščlamba hrvatskoga crkvenoslavenskoga leksika kojim se izriče osjećajnost
 • 1992. – 1999.: studij lingvistike i etnologije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1988. – 1992.: Centar usmjerenog obrazovanja za upravu i pravosuđe, Velika Gorica

RADNO ISKUSTVO

 • 2017. – danas: ravnateljica, Staroslavenski institut
 • 2010. – 2017.: znanstvena suradnica, Staroslavenski institut
 • 2008. – 2010.: viša asistentica, Staroslavenski institut
 • 2000. – 2008.: asistentica, Staroslavenski institut
 • 1999. – 2000.: nastavnica engleskoga jezika, Srednja strukovna škola, Velika Gorica

SUDJELOVANJE NA PROJEKTIMA

ČLANSTVA

 • Hrvatsko filološko društvo
 • International Cognitive Linguistics Association
 • International Society of Research on Emotion
 • International Society for Historical Lexicography and Lexicology
 • Odbor za leksikografiju HAZU

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA

Cjelokupna bibliografija