Project Description

Hrvatski crkvenoslavenski jezik

Prva gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika, odnosno hrvatske redakcije crkvenoslavenskoga jezika, donosi detaljan i iscrpan opis jezika srednjovjekovnih liturgijskih hrvatskoglagoljskih knjiga.

  • Saznajte više:

Prikaz knjige u časopisu Slověne 2
Prikaz knjige u časopisu Slovo 65
Prikaz knjige u časopisu Fluminensia 28/1
Intervju s autorima u časopisu Hrvatski jezik 3/1

Narudžba: