Project Description

autorica: Ana Mihaljević

Hrvatskoglagoljični tekstovi prevedeni s latinskoga. Sintaktička analiza.

U knjizi se proučavaju odabrane gramatičke pojave (prijedložni izrazi, participi, perifrastične konjugacije aktivna i pasivna, ablativ apsolutni, gerund i gerundiv, infinitivne konstrukcije, zavisne rečenice, red riječi, negacija) u tekstovima prevedenima s latinskoga na hrvatski crkvenoslavenski te se one uspoređuju s latinskim predlošcima s kojih su prevedene. Pokušavaju se utvrditi opće prevoditeljske tendencije i pristup pri prevođenju s latinskoga na hrvatski crkvenoslavenski.

  • godina izdanja: 2020.
  • izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut
  • mjesto izdanja: Zagreb
  • ISBN: 978-953-169-419-3 (Hrvatska sveučilišna naklada); 978-953-6080-42-7 (Staroslavenski institut)
  • broj stranica: 484
  • cijena: 206 kn

Narudžba: