Temelji Staroslavenskoga instituta položeni su osnivanjem Staroslavenske akademije 1902. Staroslavenska je akademija 1928. godine ujedinjena s Hrvatskom bogoslovskom akademijom u Zagrebu kao njezin Staroslavenski odsjek.

Pročelnikom odsjeka imenovan je mons. dr. Svetozar Ritig (Slavonski Brod, 1873. – Zagreb, 1961.). God. 1939. mons. Ritig dao je ostavku na pročelništvo čekajući bolja vremena. Uspio je obnoviti Staroslavensku akademiju pri Komisiji za vjerske poslove Vlade Narodne Republike Hrvatske (NRH) kojoj je bio predsjednik.

Akademija je obnovljena 15. rujna 1948. godine na skupštini Društva svećenika Hrvatske u Rijeci. Odlučeno je da njezino sjedište bude u Zagrebu.

Predsjednik Vlade NRH povjerio je mons. Ritigu vođenje Akademije. Kao predsjednik Komisije za vjerske poslove mons. Ritig predložio je predsjedniku Vlade NRH da se naziv Staroslavenska akademija promijeni u naziv Staroslavenski institut. Predsjednik Vlade NRH Vladimir Bakarić potpisao je 18. ožujka 1952. uredbu kojom se osniva Staroslavenski institut sa zadatkom da skuplja, obrađuje i proučava staroslavenske i stare hrvatske spomenike i drugo gradivo potrebno za izdavanje stručnih rječnika, monografija, zbornika i sličnih izdanja i da ih objelodanjuje te da uz stručnu knjižnicu  osnuje fototeku, u kojoj će prikupljati snimke svih važnijih glagoljskih spomenika i ostalih spomenika koji se nalaze u knjižnicama i arhivima izvan Zagreba ili u inozemstvu.

Mons. Ritig ostao je ravnateljem Instituta do kraja života. Najveći dio svoje osobne knjižnice predao je u posjed Staroslavenskoga instituta. Nakon njegove smrti na prijedlog institutskoga savjeta prihvaćena je 25. srpnja 1961. godine izmjena naziva u Staroslavenski institut »Svetozar Ritig«.

Godine 1977. zakonskom odlukom zajedno s Institutom za jezik i s Institutom za narodnu umjetnost Staroslavenski institut »Svetozar Ritig«  spojen je u Institut za filologiju i folkloristiku, koji se sastojao od triju zavoda: Zavoda za jezik, Staroslavenskoga zavoda »Svetozar Ritig« i Zavoda za istraživanje folklora.

Zavod za istraživanje folklora stekao je 1991. g. zakonske uvjete za dobivanje statusa instituta i izdvojio se u Institut za etnologiju i folkloristiku. Druga dva zavoda ostala su zajedno kao samostalne znanstvene jedinice s nešto izmijenjenim nazivima: Zavod za hrvatski jezik i Staroslavenski zavod u institutu koji je dobio novo ime: Hrvatski filološki institut.

Epicentar glagoljice

Odlukom Trgovačkoga suda od 20. siječnja 1997. dva su se zavoda Hrvatskoga filološkog instituta odijelila i Staroslavenskomu se zavodu vraća ime Staroslavenski institut.

Nazivi ustanove od početka do danas

 • 1902. – 1928. Staroslavenska akademija u Krku
 • 1928. – 1939. Staroslavenski odsjek Hrvatske bogoslovske akademije u Zagrebu
 • 1948. – 1952. Staroslavenska akademija u Zagrebu
 • 1952. – 1961. Staroslavenski institut
 • 1961. – 1977. Staroslavenski institut »Svetozar Ritig«
 • 1977. – 1991. Staroslavenski zavod »Svetozar Ritig« Instituta za filologiju i folkloristiku
 • 1991. – 1997. Staroslavenski zavod Hrvatskog filološkog instituta
 • 1997. – danas  Staroslavenski institut

Ravnatelji Staroslavenskoga instituta

 • 1952. – 1961.  Svetozar Ritig
 • 1961. – 1967.  Vjekoslav Štefanić
 • 1967. – 1978.  Anica Nazor
 • 1978. – 1986.  Biserka Grabar
 • 1986. – 2005.  Anica Nazor
 • 2005. – 2017.  Marica Čunčić
 • 2017. – danas  Vida Vukoja