Pravo na pristup informacijama

  1. Zahtjev za pristup informacijama
  2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
  3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  4. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
  5. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022.
  6. Godišnje izvješće
  7. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
  8. Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
  9. Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
  10. Upitnik za samoprocjenu

kontakt adresa povjerenika za pristup informacijama: info@stin.hr