Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije dugoročna je publikacija Staroslavenskoga instituta koja je još od samoga osnutka instituta prepoznata kao jedna od njegovih temeljnih znanstvenih zadaća.

Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije izrađuje se na korpusu od šezdesetak hrvatskoglagoljskih izvora (iz razdoblja od od 11./12. do 17. stoljeća), koji osigurava temeljitu obradu uglavnom nepoznatoga glagoljskog rječničkog blaga koje u cjelini nije obuhvaćeno niti jednim postojećim rječnikom.

Rječnik se izdaje u obliku sveščića, pri čemu se deset sveščića uvezuje u jedan svezak.

23. sveščić Rječnika: i – izgnilstvo
obrađivači: Ana Šimić, Marija Klenovar, Mislav Kovačić, Ana Mihaljević, Milan Mihaljević, Saskia Pronk-Tiethoff, Jozo Vela
uredništvo: Marija Klenovar, Jozo Vela, Anica Nazor
godina izdanja: 2021.
izdavač: Staroslavenski institut
mjesto izdanja: Zagreb
ISBN: 978-953-6080-47-2
broj stranica: 64
cijena: 10,62 EUR / 80 kn
22. sveščić Rječnika: zemlьnь – i
obrađivači: Marija Klenovar, Milan Mihaljević, Ana Šimić, Jozo Vela, Vida Vukoja
uredništvo: Zdenka Ribarova, Marija Klenovar, Jozo Vela, Anica Nazor
godina izdanja: 2018.
izdavač: Staroslavenski institut
mjesto izdanja: Zagreb
ISBN: 978-953-6080-25-0
broj stranica: 63
cijena: 10,62 EUR / 80 kn
21. sveščić Rječnika: zapovêdь – zemlьnь
obrađivači: Ana Kovačević, Milan Mihaljević, Lucija Turkalj, Jozo Vela, Vida Vukoja
uredništvo: Zdenka Ribarova, Marija Klenovar, Jozo Vela, Anica Nazor
godina izdanja: 2016.
izdavač: Staroslavenski institut
mjesto izdanja: Zagreb
ISBN: 978-953-6080-23-6
broj stranica: 64
cijena: 10,62 EUR / 80 kn
II. svezak Rječnika: vrêdьnь1 – zapovêdnica
obrađivači: Vesna Badurina Stipčević, Marija-Ana Dürrigl, Marija Klenovar, Ana Kovačević, Milan Mihaljević, Irena Miličić, Ivana Mulc, Marinka Šimić, Lucija Turkalj, Jozo Vela, Jasna Vince, Anica Vlašić-Anić, Vida Vukoja, Antonija Zaradija Kiš
uredništvo: Zoe Hauptová, Marija Klenovar, Ivana Mulc, Zdenka Ribarova, Jozo Vela, Anica Nazor
godina izdanja: 2015.
izdavač: Staroslavenski institut
mjesto izdanja: Zagreb
ISBN: 978-953-6080-17-5
broj stranica: 640
cijena: 53,09 EUR / 400 kn
I. svezak Rječnika: a – vrêdь
obrađivači: Biserka Grabar, Marija-Ana Dürrigl, Marija Klenovar, Vjera Lopina, Milan Mihaljević, Irena Milčić, Ivana Mulc, Anica Nazor, Ksenija Režić, Vesna Stipčević, Marinka Šimić, Josip Tandarić, Jasna Vince Marinac, Anica Vlašić-Anić, Antonija Zaradija Kiš
uredništvo: Biserka Grabar, Zoe Hauptová, Marija Klenovar, Franjo Većeslav Mareš, Ivana Mulc, Anica Nazor
godina izdanja: 2000.
izdavač: Staroslavenski institut
mjesto izdanja: Zagreb
ISBN: 953-6080-01-X
broj stranica: 576
cijena: 53,09 EUR / 400 kn

 Narudžba:

Kako biste naručili knjigu, pošaljite e-poruku na adresu info@stin.hr.