akademik prof. dr. sc. Milan Mihaljević

znanstveni savjetnik u trajnome zvanju (naslovno zvanje: redoviti profesor)

mihalj@stin.hr

ODJEL: Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika

OBRAZOVANJE

 • 1985.: doktorat znanosti iz lingvistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorski rad: Generativna fonologija hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika
 • 1981.: magisterij znanosti iz lingvistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad: Odnos sintakse i semantike u lingvističkoj teoriji Noama Chomskoga
 • 1974. – 1978.: studij filozofije i opće lingvistike (oboje kao A predmet), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1970. – 1974.: Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci

DODATNA USAVRŠAVANJA

 • 1985. – 1986.: Herderova stipendija, Institut za slavistiku, Sveučilište u Beču

RADNO ISKUSTVO

 • 2006. – danas: znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, Staroslavenski institut
 • 1999. – 2006.: znanstveni savjetnik, Staroslavenski institut
 • 1997. – 1999.: viši znanstveni suradnik, Staroslavenski institut
 • 1985. – 1997.: znanstveni suradnik, Staroslavenski institut
 • 1979. – 1985.: asistent, Staroslavenski institut
 • 1998. – danas: Odsjek za opću lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (vanjski suradnik)
 • 1995. – 2001., 2016.– danas: Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (vanjski suradnik)
 • 1997. – 2013.: Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (vanjski suradnik)
 • 2002. – 2012.: Odsjek za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu (vanjski suradnik)

SUDJELOVANJE NA PROJEKTIMA

ČLANSTVA

 • redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • Matica hrvatska
 • počasni član Društva prijatelja glagoljice

NAGRADE

 • 2016.: Državna nagrada za znanost
 • 2015.: Nagrada Adolfo Veber Tkalčević za trajni prinos sintaktičkomu opisu hrvatskoga jezika
 • 2003.: Nagrada HAZU-a

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA

Cjelokupna bibliografija