akademkinja Ivanka Petrović

»Akademkinja Ivanka Petrović, hrvatska filologinja, književni povjesničar-medievist i kritički hagiograf, jedna je od najznačajnijih istraživača hrvatske i europske književnosti srednjega vijeka i najbolji hrvatski kritički hagiograf, proučavatelj hrvatske latinske i vernakularne hagiografske književnosti u kontekstu cjelokupne zapadnoeuropske, slavenske i orijentalne hagiografije.«
(akad. Eduard Hercigonja)

Poveznice: