Az grišni diak Branko pridivkom Fučić

»Az grišni diak Branko pridivkom Fučić«: radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.), Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. siječnja–1. veljače 2009. godine.

Zbornik koji okuplja 57 izlaganja sa znanstvenoga skupa sadržava vrijedne podatke o životu i djelovanju Branka Fučića, ali i o hrvatskoglagoljskoj baštini. Izlaganja su podijeljena u tri tematske cjeline: Vita opusque, Ars historiaque, Slavistica et croatistica, Epigraphica glagolitica Fučićiana, Etnographica et alia te Scientiae auxiliares historiae et alia.

  • priredio: Tomislav Galović
  • godina izdanja: 2011.
  • izdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska
  • mjesto izdanja: Malinska, Rijeka, Zagreb
  • ISBN: 978-953-6106-90-5 (Institut za povijest umjetnosti), ISBN 978-953-6080-08-3 (Staroslavenski institut)
  • broj stranica: 841
  • Knjiga nije dostupna.
  • Saznajte više:

Prikaz knjige u Zborniku Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 29
Prikaz knjige u časopisu Histria 2/2