Razvoj modela digitalne infrastrukture Staroslavenskoga instituta (DigiSTIN)

U sklopu projekta Razvoj modela digitalne infrastrukture Staroslavenskoga instituta – DIGISTIN osmislit će se modeli razvoja digitalne infrastrukture Staroslavenskoga instituta, koji će se primijeniti u praksi. Glavni je cilj razvoj institutske domene stin.hr, za koju je cilj da postane jedno od središta za informiranje i učenje o hrvatskoj glagoljici i glagoljaštvu općenito. Projekt ima nekoliko podciljeva, a temelji se na sinergijskome radu predstavnika svih institutskih odjela te se prikazu projektnih rezultata pristupa na načelima transmedijalnosti. U sklopu projekta istražit će se i izraditi model digitalizacije i retrodigitalizacije rječnika, objavit će se e-gramatika i razvijat će se unutrašnje institutske i javno dostupne baze. Izradit će se obrazovne igre, virtualne izložbe te portal s obrazovnim materijalima, što će biti temelj za razvoj suradnje s obrazovnim sustavom i za popularizacijske aktivnosti te će činiti osnovu sadržaja interpretacijskoga centra za hrvatsko glagoljaštvo, koji se planira oblikovati u prostorima Staroslavenskoga instituta. U sklopu projekta izradit će se odostražni rječnik hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika. Radit će se na digitalizaciji rukopisa, ali i stručne literature koja će olakšati znanstveni rad. Skenirani će se tekstovi očitavati s pomoću programa za HTR i OCR. Razvijat će se institutska baza glagoljaškoga pjevanja. Razvijat će se institutske društvene mreže, kao što su Facebook i YouTube. Poseban će dio projekta biti i oblikovanje digitalnih sadržaja povezanih s mogućom hrvatskom sastavnicom Ćirilometodske kulturne rute (engl. The Cyril and Methodius Route), jedne od kulturnih ruta koja je od 2021. dio programa kulturnih ruta Vijeća Europe ustanovljenoga s ciljem upoznavanja i promidžbe raznolikosti europskoga kulturnog nasljeđa.

Marko Brkljačić
Marko Brkljačićasistent
mbrkljacic@stin.hr
+385 (0)1 2362 272
Dajana Ćosić
Dajana Ćosićasistentica
dajana.cosic@stin.hr
+385 (0)1 2362 296
Marta Kontić
Marta Kontićasistentica
mkontic@stin.hr
+385 (0)1 2362 296
doc. dr. sc. Petra Matović
doc. dr. sc. Petra Matovićdocentica
Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
psostari@ffzg.hr
dr. sc. Igor Medić
dr. sc. Igor Medićznanstveni suradnik
igor.medic@stin.hr
+385 (0)1 2362 296
dr. sc. Ana Mihaljević
dr. sc. Ana Mihaljevićznanstvena suradnica
voditeljica projekta
ana.mihaljevic@stin.hr
+385 (0)1 2362 267
dr. sc. Josip Mihaljević
dr. sc. Josip Mihaljevićznanstveni suradnik
jmihaljevic@stin.hr
+385 (0)1 2362 286
dr. sc. Jurica Polančec
dr. sc. Jurica Polančecznanstveni suradnik
jpolance@stin.hr
+385 (0)1 2362 232
Iva Stamenković
Iva Stamenkovićmag. educ. croat.
učiteljica hrvatskoga jezika
Osnovna škola Sveta Nedelja
iva.stamenkovic1@gmail.com
dr. sc. Ana Šimić
dr. sc. Ana Šimićviša znanstvena suradnica
ana.simic@stin.hr
+385 (0)1 2362 296
dr. sc. Jozo Vela
dr. sc. Jozo Velaznanstveni suradnik
jvela@stin.hr
+385 (0)1 2362 267
dr. sc. Vida Vukoja
dr. sc. Vida Vukojaviša znanstvena suradnica
vidal@stin.hr
+385 (0)1 2362 249
+385 (0)99 497 7460