dr. sc. Josip Galić

znanstveni suradnik

jgalic@stin.hr

ODJEL: Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika

OBRAZOVANJE

  • 2014. – 2019.: poslijediplomski doktorski studij lingvistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorski rad: Sintaksa imperativnih rečenica u hrvatskoglagoljskim neliturgijskim zbornicima
  • 2008. – 2013.: studij hrvatskoga jezika i književnosti i talijanskoga jezika i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
  • 2004. – 2008.: Srednja turističko-ugostiteljska škola Split

DODATNA USAVRŠAVANJA

  • 2013.: studijski boravak u Institutu za zapadnoslavenske i južnoslavenske jezika Sveučilišta u Varšavi u okviru programa ERASMUS
  • 2009.: ljetni tečaj talijanskoga jezika na Sveučilištu u Salentu (Lecce)

RADNO ISKUSTVO

  • 2021. – danas: znanstveni suradnik, Staroslavenski institut
  • 2020. – 2021.: poslijedoktorand, Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru
  • 2014. – 2020.: asistent, Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru

SUDJELOVANJE NA PROJEKTIMA

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA

Cjelokupna bibliografija