dr. sc. Marinka Šimić

znanstvena savjetnica (naslovno zvanje docentice)

msimic@stin.hr

ODJEL: Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika

OBRAZOVANJE

  • 2001.: doktorat humanističkih znanosti iz polja jezikoslovlja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorski rad: Leksik hrvatskoglagoljskoga psaltira
  • 1992.: magisterij društveno-humanističkih znanosti iz područja filologije (lingvistike), Sveučilište u Zagrebu, Interuniverzitetski centar za postdiplomske studije u Dubrovniku, magistarski rad: Jezik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima
  • 1979. – 1985.: studij hrvatskoga ili srpskoga jezika i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 1975. – 1979.: Srednja ekonomska škola, Zagreb

RADNO ISKUSTVO

  • 2019. – danas: znanstvena savjetnica, Staroslavenski institut
  • 2010. – 2019.: viša znanstvena suradnica, Staroslavenski institut
  • 2006. – 2010.: znanstvena suradnica, Staroslavenski institut
  • 2001. – 2006.: viša asistentica, Staroslavenski institut
  • 1986. – 2001.: asistentica, Staroslavenski institut

SUDJELOVANJE NA PROJEKTIMA

NAGRADE

  • 2010.: Srebrna povelja Matice hrvatske za knjigu Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA

Cjelokupna bibliografija