dr. sc. Sandra Požar

viša znanstvena suradnica

sandra.pozar@stin.hr

ODJEL: Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika

OBRAZOVANJE

 • 2003. – 2010.: poslijediplomski doktorski studij kroatistike (jezični smjer), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorski rad: Tvorba pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku 
 • 1997. – 2003.: studij kroatistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1993. – 1997.: Gornjogradska gimnazija, Zagreb

DODATNA USAVRŠAVANJA

 • 2022.: Međunarodna zimska škola Digitizing the Materiality of the Premodern Book, Zentrum für Informationsmodellierung i Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Grazu, Graz, Austrija
 • 2019.: radionica digitalne humanistike Digitalni resursi za slavističko-bizantološke studije, Međunarodni centar ReIReS (Research Infrastructure for Religious Studies), Sveučilište Sv. Kliment Ohridski, Sofija, Bugarska
 • 2018.: Međunarodni ljetni seminar bugarskoga jezika i kulture, Velikotrnovsko sveučilište Sv. Ćiril i Metod, Veliko Trnovo, Bugarska
 • 2007.: Međunarodni seminar makedonskoga jezika, književnosti i kulture, Sveučilište Sv. Ćiril i Metod iz Skoplja, Ohrid, Makedonija

RADNO ISKUSTVO

 • 2023. – danas: viša znanstvena suradnica, Staroslavenski institut
 • 2011. – 2023.: znanstvena suradnica, Staroslavenski institut
 • 2011. – 2012.: Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu (vanjska suradnica)
 • 2010. – 2011.: znanstvena novakinja, viša asistentica, Staroslavenski institut
 • 2004. – 2010.: znanstvena novakinja, asistentica, Staroslavenski institut
 • 2015. – danas: Odsjek za romanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (vanjska suradnica)

SUDJELOVANJE NA PROJEKTIMA

NAGRADE

 • 1998. – 2003.: Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA

Cjelokupna bibliografija