Glagoljica i hrvatski glagolizam

Glagoljica i hrvatski glagolizam: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb–Krk, 2.–6. listopada 2002.)

Zbornik okuplja 58 radova koji daju uvid u djelatnost Staroslavenske akademije i Staroslavenskoga instituta te u područje paleografije, tekstologije, književne povijesti, jezika, glagoljaškoga pjevanja te međukulturnih doticaja i prožimanja.

Narudžba:

Kako biste naručili knjigu, pošaljite e-poruku na adresu info@stin.hr.