Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci

Riječ je izdanju najveće zbirke hrvatskoglagoljskih fragmenata iz 14. i 15. stoljeća izvan Hrvatske. Fragmente je u zbirku skupio zadarski filolog Ivan Berčić (1824.–1870.). U prvome je svesku objavljen faksimil fragmenata, dok drugi svezak sadržava njihov opis.

  • priredila: Svetlana O. Vialova
  • godina izdanja: 2000.
  • izdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ruska nacionalna biblioteka, Staroslavenski institut
  • mjesto izdanja: Zagreb, Petrograd
  • ISBN: 953-154-407-7 (cjelina)
  • broj stranica: 468 stranica (faksimil) + 140 stranica (opis fragmenata)
  • Izdanje više nije dostupno za prodaju.