Hrvatska ćirilična baština (HrvĆirBa)

Projekt predviđa stvaranje digitaliziranog korpusa hrvatske ćirilične baštine kao temelja za buduće kompetitivne projekte u tome području. Pozornost je usmjerena na izgradnju digitalnog repozitorija (baze podataka) u otvorenom pristupu koji će sadržavati digitalne reprodukcije prikupljene građe i njezin metapodatkovni opis uz poštivanje vlasničkih i drugih prava pri objavi građe i podataka. Modeliranje bibliografskog opisa te izrada aplikacijskog profila za opis ćiriličnih rukopisa i vodenih znakova te za unos podataka u bazu provodit će se u Centru za istraživanje glagoljaštva Sveučilišta u Zadru i Staroslavenskom institutu.

Istraživanje obuhvaća hrvatskoćirilične dokumente iz arhiva, knjižnica i muzeja u Hrvatskoj i inozemstvu (Brač, Dubrovnik, franjevački samostani u Hrvatskoj i BiH, Herceg Novi, Kotor, Omiš, Rim, Sarajevo, Split, Šibenik, Zadar i Zagreb). Suradnici na projektu, odabrani među najkompetetnijima u Hrvatskoj za ovu vrstu istraživanja, provodit će istraživanja i izvršiti samu analizu.

U posljednje dvije godine projekta istraživat će se vodeni znakovi u odabranim ćiriličnim dokumentima i izraditi digitalni repozitorij vodenih znakova koji će biti povezan s repozitorijem ćiriličnih dokumenata.

dr. sc. Ivan Botica
dr. sc. Ivan Boticaviši znanstveni suradnik
voditelj projekta
ibotica@stin.hr
+385 (0)1 2362 236
Laura Grzunov
Laura Grzunovasistentica
Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
Centar za istraživanje glagoljaštva
lgrzunov@unizd.hr
Janja Dora Ivančić
Janja Dora Ivančićasistentica
jdivancic@stin.hr
+385 (0)1 2362 212
dr. sc. Kristian Paskojević
dr. sc. Kristian Paskojevićznanstveni suradnik
kristian.paskojevic@stin.hr
+385 (0)1 2362 236
dr. sc. Marko Rimac
dr. sc. Marko Rimacizvanredni profesor
Odsjek za povijest Filozofski fakultet u Splitu
mrimac@ffst.hr
dr. sc. Marijana Tomić
dr. sc. Marijana Tomićizvanredna profesorica
Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
Centar za istraživanje glagoljaštva
mtomic@unizd.hr