autorica: Ana Mihaljević

Hrvatskoglagoljični tekstovi prevedeni s latinskoga. Sintaktička analiza.

U knjizi se proučavaju odabrane gramatičke pojave (prijedložni izrazi, participi, perifrastične konjugacije aktivna i pasivna, ablativ apsolutni, gerund i gerundiv, infinitivne konstrukcije, zavisne rečenice, red riječi, negacija) u tekstovima prevedenima s latinskoga na hrvatski crkvenoslavenski te se one uspoređuju s latinskim predlošcima s kojih su prevedene. Pokušavaju se utvrditi opće prevoditeljske tendencije i pristup pri prevođenju s latinskoga na hrvatski crkvenoslavenski.

Narudžba:

Kako biste naručili knjigu, pošaljite e-poruku na adresu info@stin.hr.