Hrvatskoglagoljski animalistički leksik (HAL)

Cilj je projekta temeljito pretražiti, popisati i razraditi po rječničkim natuknicama hrvatskoglagoljsku animalističku građu te pripremiti izdanje HAL-a za tisak, odnosno elektronsku inačicu. Ovaj je leksikon iznimno vrijedan za hrvatsku povijesnu i općenito slavensku leksikografiju jer do sad u Hrvatskoj nije objavljeno ništa slično u jednoj knjizi. U hrvatskoj leksikografiji postoji jedan stručni zoonimski rječnik Miroslava Hirtza hrvatskoga zoologa i putopisca, koji je za razliku od našega budućega leksikona usredotočen isključivo na pučko zoonimsko nazivlje. Na širem su se slavenskom prostoru krajem 20. i početkom 21. stoljeća počeli pojavljivati različiti zoonimski rječnici/leksikoni koji su na izvjestan način otvorili dublja promišljanja o izradi hrvatskoga animalističkog leksikona s obzirom na iznimno bogatstvo hrvatske animalističke jezične i tradicijske baštine. Evidentirani i opisani nazivi životinja s deskriptivnim tekstnim primjerima pospješit će mnoga buduća komparativna istraživanja hrvatskoga zoonimskoga nazivlja s onima drugih slavenskih redakcija. Osim što bi ovaj stručni leksikon pridonio podrobnijem proučavanju zoonimskoga hrvatskoga leksika, uvelike bi pomogao u razlučivanju starijega životinjskoga nazivlja, koje je danas očuvano tek u pojedinim govorima, a koje je ipak uvršteno u standardni hrvatski leksik. Ovaj će leksikon uvelike doprinijeti stvaranju temelja za izradu glagoljskoga svetačkoga bestijarija u sklopu kojeg će se istražiti višeslojnost odnosa između animalnog i hagiografskog u različitim glagoljskim izvorima, te utvrditi učestalost i funkciju njihova povezivanja.

Na temelju te građe tj. evidentiranih i opisanih  i razrađenih naziva, moći će se uspoređivati hrvatsko zoonimsko nazivlje s nazivljem drugih slavenskih jezika, tj. redakcija iz istog vremena.

Izradit će se digitalni leksikon koji će doprinijeti boljoj vidljivosti i korisnosti animalističke građe koja postaje sve popularnija. Leksikon će biti oblikovan tako da se nakon završetka projekta može nastaviti dopunjavati i proširivati primjerima tekstova koji nisu bili obuhvaćeni našim korpusom. Također, leksikon će uz nazive sadržavati i ilustracije životinja.

Na temelju usporedbe zoonimskih naziva između tekstova različite funkcionalne usmjerenosti: liturgijski- beletristički- pravni tekstovi moći će se utvrđivati jesu li nazivi za pojedine životinje ujednačeni ili postoje značajnije razlike, budući da su pravni tekstovi pisani hrvatskim jezikom dok ostale vrste tekstova imaju značajnije utjecaje staroslavenskog jezika.

dr. sc. Marinka Šimić
dr. sc. Marinka Šimićznanstvena savjetnica
voditeljica projekta
msimic@stin.hr
+385 (0)1 2362 250
dr. sc. Tanja Kuštović
dr. sc. Tanja Kuštovićizvanredna profesorica
tkustovi@ffzg.hr
dr. sc. Andrea Radošević
dr. sc. Andrea Radoševićviša znanstvena suradnica
aradosevic@stin.hr
+385 (0)1 2362 272
dr. sc. Lucija Turkalj Čulinović
dr. sc. Lucija Turkalj Čulinovićznanstvena suradnica
lucija.turkalj@stin.hr
+385 (0)1 2362 250
dr. sc. Antonija Zaradija Kiš
dr. sc. Antonija Zaradija Kišzaslužna znanstvenica
zaradija@ief.hr