Hrvojev misal

Missale Hervoiae Ducis Spalatensis croatico – glagoliticum

Riječ je o dvosvezačnome izdanju najljepše hrvatskoglagoljske rukopisne knjige, Misala Hrvoja Vukčića Hrvatinića (oko 1404.). Prvi je svezak faksimil knjige. Drugi svezak donosi latinicom preslovljen tekst Hrvojeva misala i kritički aparat koji sadržava usporedbu s tekstom u Vatikanskome misalu Illirico 4 (poč. 14. st.), Misalu kneza Novaka (1368.) i Ročkome misalu (oko 1420.).

  • priredili: Biserka Grabar, Marija Pantelić, Anica Nazor, Vjekoslav Štefanić
  • godina izdanja: 1973.
  • izdavač: Mladinska knjiga, Akademische Druck, Staroslavenski institut
  • mjesto izdanja: Ljubljana, Graz, Zagreb
  • broj stranica: 247 lista + 544 stranice
  • Izdanje više nije dostupno za prodaju.
  • Saznajte više:

Najava knjige u časopisu Slovo 22
Prikaz knjige u časopisu Croatica 6/6