Drugi Beramski brevijar

II. beramski brevijar (15. st.) dvosvezačni je hrvatskoglagoljski rukopisni kodeks koji se čuva u Narodnoj in univerzitetnoj knjižnici u Ljubljani (signatura Ms 163), zbog čega je poznat i pod nazivom II. ljubljanski brevijar.

Brevijar sadržava dva dijela, a tako je i izdan. Rezultatom je rada Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo.

Narudžba:

Kako biste naručili knjigu, pošaljite e-poruku na adresu info@stin.hr.

II. beramski brevijar I. dio

Prvi je dio II. beramskog brevijara temporal (Proprium de tempore, sadržava molitve i čitanja tijekom godine).

Izdanje prvoga dijela u prvome svesku donosi faksimil, a u drugome latiničnu transliteraciju.

transliterirali: Vesna Badurina Stipčević, Ivan Botica, Margaret Dimitrova, Marija-Ana Dürrigl, Iskra Hristova Šomova, Kristijan Kuhar, Milan Mihaljević, Sandra Požar, Andrea Radošević, Ana Šimić, Marinka Šimić, Jozo Vela, Jasna Vince, Josip Vučković, Sanja Zubčić, Mateo Žagar.

  • glavni urednik: Milan Mihaljević
  • godina izdanja: 2018.
  • izdavač: Staroslavenski institut
  • mjesto izdanja: Zagreb
  • ISBN: 978-953-6080-26-7 (cjelina) 978-953-6080-27-4 (sv. 1: faksimil), 978-953-6080-28-1 (sv. 2: transliteracija)
  • broj stranica: 265 listova (faksimil) + 582 stranice (trasliteracija)
  • cijena: 99,54 EUR / 750 kn
  • Saznajte više:

Otkrivanje zasute baštine

Drugi beramski brevijar u emisiji Bilješke o jeziku

Drugi beramski brevijar poklonjen papi Franji

Predstavljanje knjige Drugi beramski brevijar: faksimil i transliteracija (Zagreb, 2018) u Državnom arhivu u Pazinu

Prikaz knjige u časopisu Slovo 71

Prikaz knjige u časopisu Slovo 72

II. beramski brevijar: II. dio

Tzv. II. beramski brevijar (15. st.) dvosvezačni je hrvatskoglagoljski rukopisni kodeks koji se čuva u Narodnoj in univerzitetnoj knjižnici u Ljubljani (signatura Ms 163), zbog čega je poznat i pod nazivom II. ljubljanski brevijar.

Prvi je svezak rukopisa temporal (Proprium de tempore, sadržava molitve i čitanja tijekom godine), a drugi sanktoral (Proprium Sanctorum, sadržava molitve i čitanja za svetačke blagdane).

Izdanje drugoga dijela II. beramskoga brevijara, koje su pripremili članovi Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, u prvome svesku donosi faksimil (176) listova, a u drugome latiničnu transliteraciju (383 str.).

Papa Franjo čita i drugi dio »Drugoga beramskog brevijara«

Narudžba:

Kako biste naručili knjigu, pošaljite e-poruku na adresu info@stin.hr.