Istraživanje starije hrvatskoglagoljske zborničke baštine

Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost

Opis istraživanja: U središtu je istraživanja projekta starija hrvatskoglagoljska zbornička baština, osobito najstariji cjelovito sačuvani hrvatskoglagoljski Pariški (Borislavićev) zbornik Slave 73 iz 1375. godine. Dosadašnja istraživanja toga izuzetno vrijednog i opsežnog (296 pergmentnih folija) rukopisa pokazala su da bi bilo potrebno ne samo nastaviti nego i intenzivirati istraživanje zborničkoga sadržaja te proširiti proučavanje i na zborničke dijelove koji do sada nisu bili obuhvaćeni istraživanjima.

Namjera je projekta da se višedisciplinarnim filološkim istraživanjima, književnopovijesnim, tekstološkim, jezičnim analizama te povijesnoliturgijskim istraživanjima, detaljno opiše Pariški zbornik Slave 73, istraže njegove društvene, liturgijske, književne i estetske uloge te da se utvrdi odnos zbornika prema hrvatskoglagoljskoj liturgijskoj tradiciji (brevijarima, misalima, ritualima) i neliturgijskoj baštini (drugim zbornicima).

Istraživački su ciljevi projekta:

(1) pripremiti latinično transliterirano izdanje glagoljskoga Pariškog zbornika Slave 73

(2) književnopovijesno, tekstološko, jezično, povijesnoliturgijsko istraživanje najstarijega cjelovito sačuvanog glagoljskog zbornika

(3) istražiti Pariški zbornik Slave 73 u kontekstu drugih hrvatskoglagoljskih liturgijskih i neliturgijskih spomenika.

Utvrđivanje izvora i predložaka na temelju kojih je ovaj kodeks oblikovan zasigurno će proširiti spoznaje o tragovima filoloških, književnih, liturgijskih i kulturnih utjecaja u srednjovjekovnoj Hrvatskoj.

Istraživačko razdoblje: 2020. – 2024.

Voditeljica: dr. sc. Vesna Badurina Stipčević (Staroslavenski institut)

Suradnici:

dr. sc. Kristijan Kuhar (Staroslavenski institut)

doc. dr. sc. Tanja Kuštović (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

prof. dr. sc. Petra Stankovska (Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija)

dr. sc. Marinka Šimić (Staroslavenski institut)