Darovnica slavnoga Dragoslava (1100., prijepis iz 18. st.), Vinodolski zakon (1288., prijepis iz 16. st.), Istarski razvod (13./14. st., prijepis iz 16. st.), Vrbnički statut (1388., prijepis iz 16. st.), Kožljački razvod (1395.)…

Glagoljica je pismo brojnih pravnih dokumenata u hrvatskoj povijesti. Velik ih je broj okupljen u Kukuljevićevoj zbirci Listine hrvatske (Acta Croatica), ali još ih mnogo čeka na iščitavanje, preslovljavanje i tumačenje.