I. beramski brevijar (kraj 14. st.) hrvatskoglagoljični je rukopisni kodeks koji se čuva u Narodnoj in univerzitetnoj knjižnici u Ljubljani (signatura Ms 161), zbog čega je poznat i pod nazivom I. ljubljanski brevijar.

Jednosvezačni kodeks sadržava dio brevijara Proprium Sanctorum (Sanktoral). Rezultat je rada Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo.

Izdanje  u prvome svesku donosi faksimil, a u drugome latiničnu transliteraciju.

transliterirali: Vesna Badurina Stipčević, Ivan Botica, Margaret Dimitrova, Marija-Ana Dürrigl, Josip Galić, Kristijan Kuhar, Ana Mihaljević, Milan Mihaljević, Ljiljana Mokrović, Kristian Paskojević, Sandra Požar, Andrea Radošević, Ana Šimić, Marinka Šimić, Jozo Vela, Jasna VinceSanja Zubčić, Mateo Žagar.

  • glavni urednik: Milan Mihaljević
  • godina izdanja: 2022.
  • izdavač: Staroslavenski institut
  • mjesto izdanja: Zagreb
  • ISBN: 978-953-6080-48-9 (cjelina) 978-953-6080-49-6 (sv. 1: faksimil), 978-953-6080-50-2 (sv. 2: transliteracija)
  • broj stranica: 182 listova (faksimil) + 405 stranica (trasliteracija)
  • cijena: 99,54 EUR / 750 kn

Narudžba:

Kako biste naručili knjigu, pošaljite e-poruku na adresu info@stin.hr.