Prvi vrbnički misal – transliteracija i jezična istraživanja (VRMIS)

Prvi vrbnički misal jedan je od najljepših hrvatskoglagoljičnih kodeksa. U znanstvenoj literaturi taj kodeks, međutim, gotovo da uopće nije bio predmet zasebnoga proučavanja. Najosnovnije informacije o njegovu sadržaju, jeziku, pismu, iluminaciji nalaze se uglavnom u bibliografijama hrvatskoglagoljičnih spomenika. Osnovni je cilj projekta izrada transliteracije Prvoga vrbničkog misala. Kodeks će se transliterirati s pomoću digitalne platforme za strojno prepoznavanje teksta Transkribus. Preslovljeni će tekst biti postavljen u bazu podataka Beram (beram.stin.hr), čime će se proširiti korpus transliteriranih hrvatskoglagoljičnih kodeksa koji nastaje u toj bazi. Očekuje se da će priprema transliteracije kodeksa potaknuti i olakšati zasebna istraživanja različitih aspekata Prvoga vrbničkog misala. S obzirom na to da se pripremom transliteracije u načelu stvaraju pretpostavke za daljnje proučavanje kodeksa, u perspektivi se otvara mogućnost projektnoga interdisciplinarnog proučavanja Prvoga vrbničkog misala.

U okviru projekta provodit će se i jezična istraživanja kodeksa. Ispitivat će se fonološke, morfološke, sintaktičke i leksičke značajke Prvoga vrbničkog misala. S obzirom na to da je u literaturi bez udubljivanja u jezičnu problematiku kodeksa konstatirano da je on ispisan pomlađenim hrvatskim crkvenoslavenskim jezikom, na svim će se jezičnim razinama pokušati utvrditi koji su jezični elementi naslijeđeni iz crkvenoslavenskih tekstova, a koji su u jezik kodeksa prodrli iz čakavskih idioma druge polovice 15. stoljeća.

voditelj: Josip Galić

suradnica: Ana Šimić

dr. sc. Josip Galić
dr. sc. Josip Galićznanstveni suradnik
voditelj projekta
jgalic@stin.hr
+385 (0)1 2362 250
dr. sc. Ana Šimić
dr. sc. Ana Šimićviša znanstvena suradnica
ana.simic@stin.hr
+385 (0)1 2362 296