autor: Josip Galić

Sintaksa imperativnih rečenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

U knjizi se u teorijskome okviru generativne gramatike (minimalističkoga i kartografskoga istraživačkog programa) sustavno opisuje sintaksa imperativnih rečenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. Opisuju se imperativni oblici koji se pojavljuju u imperativnim rečenicama, sintaktičke osobitosti pravih i zamjenskih imperativa, subjekti imperativnih rečenica, niječne imperativne konstrukcije te imperativno-izjavne sastavne i rastavne strukture. Kao svojevrsni dodatak razmatraju se i neimperativne konstrukcije koje se mogu rabiti za izvođenje direktivnih govornih činova.

  • godina izdanja: 2023.
  • izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut
  • mjesto izdanja: Zagreb
  • ISBN: 978-953-169-513-8 (Hrvatska sveučilišna naklada); 978-953-6080-54-0 (Staroslavenski institut)
  • broj stranica: 392
  • cijena: 30 EUR

Narudžba:

Kako biste naručili knjigu, pošaljite e-poruku na adresu info@stin.hr.