Ova knjiga čini cjelinu s izdanjem faksimila i transliteracije prvoga i drugoga dijela Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, hrvatskoglagoljskoga dvosvezačnog kodeksa iz 15. st. koji se upotrebljavao u Bermu u Istri, a danas se čuva u Narodnoj in univerzitetnoj knjižnici u Ljubljani pod signaturom Ms 163 (ranije: C 163a/2). Njome se zaokružuje petogodišnje istraživanje Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, koji je osim tiskanoga izdanja brevijara stvorio i računalnu bazu podataka koja je odnedavno javno dostupna na mrežnoj poveznici beram.stin.hr. Knjiga je podijeljena na četiri dijela: Opisi; Tekstološka, književnopovijesna i liturgička raščlamba; Jezik Povijest.

Pogledajte sadržaj knjige!

Narudžba:

Kako biste naručili knjigu, pošaljite e-poruku na adresu info@stin.hr.